bóng bán dẫn - lưỡng cực (bjt) - mảng

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
MPQ3725 PBFREE

MPQ3725 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 4NPN 40V 1A

Trong kho: 31.788

$3.77491

MPQ6502 TIN/LEAD

MPQ6502 TIN/LEAD

Central Semiconductor

TRANS 2NPN/2PNP 30V 0.5A

Trong kho: 31.543

$3.80433

MPQ7053 TIN/LEAD

MPQ7053 TIN/LEAD

Central Semiconductor

TRANS 2NPN/2PNP 250V 0.5A

Trong kho: 30.905

$3.88276

CMXT2222A TR PBFREE

CMXT2222A TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 40V 0.6A SOT26

Trong kho: 200.000

$0.50000

CMKT5089M10 TR PBFREE

CMKT5089M10 TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 25V 0.05A SOT363

Trong kho: 108.910

$1.01000

MPQ7093 PBFREE

MPQ7093 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 4PNP 250V 0.5A

Trong kho: 25.263

$4.75000

MPQ2907 PBFREE

MPQ2907 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 4PNP 40V 0.6A

Trong kho: 31.871

$3.76513

MD2219A

MD2219A

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 30V 0.5A TO-78

Trong kho: 5.456

$20.16000

CMLT3906E TR

CMLT3906E TR

Central Semiconductor

TRANS PNP 60V 0.2A SOT563

Trong kho: 200.000

$0.50000

MPQ3906 PBFREE

MPQ3906 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 4PNP 40V 0.2A

Trong kho: 31.788

$3.77491

MPQ6700 PBFREE

MPQ6700 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN/2PNP 40V 0.2A

Trong kho: 34.378

$3.49057

CMLT3906EG TR PBFREE

CMLT3906EG TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2PNP 40V 0.2A SOT563

Trong kho: 147.058

$0.68000

CMXT3904 TR PBFREE

CMXT3904 TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT26

Trong kho: 217.391

$0.46000

MPQ3904 PBFREE

MPQ3904 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 4NPN 40V 0.2A

Trong kho: 32.207

$3.72589

MPQ6002 PBFREE

MPQ6002 PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN/2PNP 30V 0.5A

Trong kho: 31.788

$3.77491

MPQ2484 TIN/LEAD

MPQ2484 TIN/LEAD

Central Semiconductor

TRANS 4NPN 40V

Trong kho: 19.173

$7.30193

CMXT2907A TR PBFREE

CMXT2907A TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2PNP 60V 0.6A SOT26

Trong kho: 200.000

$0.50000

MPQ3725A TIN/LEAD

MPQ3725A TIN/LEAD

Central Semiconductor

TRANS 4NPN 50V 1A

Trong kho: 22.369

$5.81137

CMKT5088 TR PBFREE

CMKT5088 TR PBFREE

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 30V 0.05A SOT-363

Trong kho: 166.666

$0.60000

CMLT3904E TR

CMLT3904E TR

Central Semiconductor

TRANS 2NPN 40V 0.2A SOT563

Trong kho: 200.000

$0.50000

Top