điốt - zener - mảng

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
CMSZDA20V TR PBFREE

CMSZDA20V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 20V 275MW SOT323

Trong kho: 166.666

$0.60000

CMPZDA15V TR PBFREE

CMPZDA15V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER ARRAY 14.7V SOT23

Trong kho: 212.765

$0.47000

CMSZDA33V TR PBFREE

CMSZDA33V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 33V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA5V6 TR PBFREE

CMSZDA5V6 TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 5.6V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA12V TR PBFREE

CMSZDA12V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 12V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA11V TR PBFREE

CMSZDA11V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 11V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA8V2 TR PBFREE

CMSZDA8V2 TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 8.2V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA10V TR PBFREE

CMSZDA10V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 10V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMPZDA12V TR PBFREE

CMPZDA12V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER ARRAY 12.05V SOT23

Trong kho: 588.235

$0.17000

CMSZDA9V1 TR PBFREE

CMSZDA9V1 TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 9.1V 275MW SOT323

Trong kho: 188.679

$0.53000

CMSZDA5V1 TR PBFREE

CMSZDA5V1 TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER 5.1V 275MW SOT323

Trong kho: 153.846

$0.65000

CMPZDA24V TR PBFREE

CMPZDA24V TR PBFREE

Central Semiconductor

DIODE ZENER ARRAY 24.2V SOT23

Trong kho: 263.157

$0.38000

CMKZ5244B BK

CMKZ5244B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.455

$0.00000

CMKZ5223B BK

CMKZ5223B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.457

$0.00000

CMKZ5240B TR

CMKZ5240B TR

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.460

$0.00000

CMKZ5222B BK

CMKZ5222B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.467

$0.00000

CMKZ5235B BK

CMKZ5235B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.477

$0.00000

CMKZ5257B BK

CMKZ5257B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.484

$0.00000

CMKZ5233B BK

CMKZ5233B BK

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.485

$0.00000

CMKZ5245B TR

CMKZ5245B TR

Central Semiconductor

DIODE ZENER TRPL ISO SOT-363

Trong kho: 2.488

$0.00000

Top